Ερωτήσεις - Αιτήματα μελών Συλλόγου προς τους Υποψηφίους Πρυτάνεις-Αντιπρυτάνεις

Ερωτήματα μελών Συλλόγου προς υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

 

Απαντήσεις υποψηφίων Πρυτάνεων
Απαντήσεις Καθηγητή Ε. Διαμαντόπουλου
Απαντήσεις Καθηγηγή Ν. Ματσατσίνη
Απαντήσεις Καθηγητή Γ. Σταυρουλάκη


Απαντήσεις υποψηφίων Αντιπρυτάνεων
Απαντήσεις Καθηγητή Μ. Ζερβάκη
Απαντήσεις Καθηγητή Ν. Καλλίθρακα-Κόντου
Απαντήσεις Αναπλ.Καθηγητή Μ. Λαγουδάκη
Απαντήσεις Αναπλ.Καθηγητή Ι. Τσομπανάκη

Κατόπιν πρωτοβουλίας του ΔΣ έγινε ανοικτή πρόσκληση στα μέλη του Συλλόγου (από τις 14/9 έως τις 25/9) να υποβάλλουν ερωτήματα στους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις. Τα ερωτήματα που εστάλησαν, συγκεντρώθηκαν από το ΔΣ κατηγοριοποιήθηκαν και δόθηκαν στους υποψηφίους. Όλα αυτά τα ερωτήματα παρατίθενται στη συνέχεια.

Διοικητικά Θέματα Προσωπικού

1.    Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την μετατροπή των εργασιακών σχέσεων ΙΔΑΧ σε ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ, με ανάλογα νομοσχέδια, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων, σε σημείο που αρκετές φορές το ωράριο δεν επαρκεί για την διεκπεραίωσή τους. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το πρόβλημα αυτό;

2.    Όπως γνωρίζετε, βάσει αντίστοιχου νόμου και εγκυκλίου, έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα τήρησης ωραρίου (μπρελόκ για την καταγραφή εισόδου εξόδου στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου). Παρόλο που ο νόμος όμως προβλέπει την υποχρεωτική χρησιμοποίηση του συστήματος για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους,  δυστυχώς στο Ίδρυμά μας εφαρμόζεται μόνον από τους Διοικητικούς υπαλλήλους και όχι από τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΔΕΠ). Σίγουρα δεν έχουν όλοι ένα σταθερό ωράριο αλλά σίγουρα όλοι έχουν υποχρέωση παρουσίασης στο χώρο από το πόστο του ο καθένας. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα αυτό ούτως ώστε, όπως ορίζει και ο νόμος, να εφαρμοστεί σε όλο το προσωπικό του Ιδρύματος; Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το εν λόγω σύστημα έχει αρκετά προβλήματα καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταγράφεται η είσοδος ή η έξοδος. Θα πρέπει να αναζητηθεί λύση και σε αυτό το θέμα.

3.    Το θέμα της αξιολόγησης προσωπικού έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο την παρούσα κυβέρνηση όσο και προηγούμενες. Μάλιστα προηγούμενη κυβέρνηση είχε ορίσει, όπως γνωρίζετε, αξιολόγηση με βάσει ποσόστωση "καλών" και ¨κακών" υπαλλήλων. Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν εφαρμόστηκε ποτέ από κανένα Ίδρυμα και μάλιστα ο Σύλλογός μας είχε προσφύγει στο ΣτΕ με αίτημα την ακύρωση απόφασης του Ιδρύματός μας, κατά την οποία η απόφαση ποσόστωσης είχε υπογραφεί από το Γραμματέα του Ιδρύματος παρόλο που την περίοδο εκείνη υπήρχε Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα, τοποθετημένος με πράξη Πρύτανη. Όλα τα νομοσχέδια περί αξιολόγησης αναφέρουν ότι πρέπει να ορίζεται από τη διοίκηση του κάθε φορέα στοχοθεσία, βάση της οποίας οι προϊστάμενοι θα αξιολογούν και αξιολογούνται. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ως τώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εφαρμογής κάθε αξιολόγησης καθώς δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα κριτήρια αξιολόγησης. Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία για το θέμα αυτό, οι αξιολογήσεις θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε αίτηση υπαλλήλου για περαιτέρω εξέλιξη. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο νόμος στο Ίδρυμά μας, θα πρέπει να στελεχωθούν όλες οι θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στον Οργανισμό. Με βάση αυτό το γεγονός, σκοπεύετε να καλύψετε τις θέσεις αυτές; Συγκεκριμένα σκοπεύετε να προκηρύξετε και πληρώσετε τις θέσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων μέσω αξιοκρατικών κριτηρίων και μέσω του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ιδρύματος; Επίσης σκοπεύετε να προκηρύξετε τις θέσεις Γραμματέα και Γενικού Διευθυντή ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται από το νόμο;

4.    Τα τελευταία χρόνια τον Αύγουστο έκλεινε το Ίδρυμα αλλά δυστυχώς η ενημέρωση γι΄αυτό γινόταν μόλις λίγες ημέρες πριν. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται έγκαιρος προγραμματισμός και ενημέρωση ούτως ώστε το προσωπικό να μπορεί να προγραμματίσει τις άδειές τους. Τι προτίθεστε να κάνετε για το θέμα αυτό;

5.    Μεγάλο μέρος των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, εξαιτίας της μεγάλης εργασιακής πίεσης (καθώς, όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο αριθμός των υπαλλήλων έχει μειωθεί αλλά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί) βιώνει καθημερινά συνθήκες εργασιακού άγχους με αποτέλεσμα τη δημιουργία άσχημων καταστάσεων συμπεριφοράς, είτε προϊσταμένων σε υφισταμένους, είτε γενικά μεταξύ συναδέλφων. Μια πρόταση θα ήταν η υιοθέτηση μιας τακτικής αντιμετώπισης ή πρόληψης τέτοιων καταστάσεων είτε μέσω συζητήσεων ή συναντήσεων με την ψυχολόγο του Ιδρύματος, είτε μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, είτε μέσω συναντήσεων με ειδικούς για το θέμα. Σκοπεύετε να υιοθετήσετε μια τέτοια τακτική ή θεωρείτε ότι δεν είναι εφικτή ή απαραίτητη;

6.    Σε όλες σχεδόν τις προηγούμενες διοικήσεις γινόντουσαν μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ των υπηρεσιών του Ιδρύματος δίχως να υπάρχει, τις περισσότερες φορές, αξιοκρατική αντιμετώπιση ή κάλυψη αναγκών βάσει των προσόντων των μετακινούμενων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα υπηρεσίες να υπο-στελεχώνονται και να υπο-λειτουργούν. Με βάση ποια κριτήρια θα κάνετε μετακινήσεις στις υπηρεσίες του Ιδρύματος;

7.    Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί από την Διοίκηση που θα εκλεγεί ο σεβασμός και η αξιοκρατία προς τους υπαλλήλους του Ιδρύματος;

8.    Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με τον Οργανισμό του Ιδρύματος; Προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε το σχέδιο οργανισμού που είχε υποβάλλει η προηγούμενη πρυτανική αρχή (ίσως με λίγες μόνο αναγκαίες αλλαγές λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας) ή προτίθεστε να κάνετε ευρύ διάλογο και διαβούλευση με ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα για το θέμα  του οργανισμού χωρίς αιφνιδιασμούς και πίεση χρόνου; Θεωρούμε ότι ειδικά στο θέμα της διάρθρωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών ο Σύλλογός μας πρέπει να έχει απαραίτητα ενεργό ρόλο σε οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί, καθώς διαθέτει την μεγαλύτερη εμπειρία στο θέμα αυτό. Σκοπεύετε να ζητήσετε τη συνδρομή του Συλλόγου και αν ναι σε ποιο βαθμό;

9.    Στα πλαίσια αναπροσαρμογής του Οργανισμού του Ιδρύματος, προτίθεστε να μετατρέψετε τον ΕΛΚΕ σε Διεύθυνση του Ιδρύματος;

10.Δεσμεύεστε για έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων τους ώστε να επιτυγχάνεται διαφάνεια και διάλογος με τις σωστές προϋποθέσεις;

11.Τι εικόνα έχετε για τον αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ίδρυμα και τι θέση θα κρατήσετε σε περίπτωση μιας νέας διαθεσιμότητας που θα μπορούσε αυτή τη φορά να πλήξει και το Πολυτεχνείο Κρήτης; Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην πρώτη διαθεσιμότητα και σε μια πρωτοφανή - για τα δεδομένα του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού - συμμετοχή στην απεργία τότε, το Συμβούλιο του Ιδρύματος δεν είχε ούτε καν προβεί σε μια δήλωση συμπαράστασης προς το διοικητικό προσωπικό. Πώς σχολιάζετε το γεγονός αυτό;

12.Εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των αρμοδιοτήτων αρκετών υπηρεσιών του Ιδρύματος και της συνεχούς έκδοσης εγκυκλίων και νόμων είναι απαραίτητη η συνδρομή νομικής υποστήριξης στις υπηρεσίες του Ιδρύματος σε καθημερινή βάση. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία της Διοίκησης με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος πρέπει να είναι καθημερινή και εποικοδομητική για την επίλυση του πλήθους των υπηρεσιακών θεμάτων που ανακύπτουν σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι από τις πρώτες κινήσεις της νέας Διοίκησης η δημιουργία υπηρεσίας νομικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Συμφωνείτε με τη θέση αυτή και τι προτίθεστε να κάνετε;

13.Εδώ και χρόνια, στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται συνέχεια τα ίδια πρόσωπα – διοικητικοί υπάλληλοι – σε ερευνητικά προγράμματα από τα μέλη ΔΕΠ, με τις δικαιολογίες ότι απαιτούνται ειδικά προσόντα που μόνο οι επιλεγόμενοι διαθέτουν ενώ γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι εργασίες μπορούν κάλλιστα να υλοποιηθούν και από άλλους συναδέλφους και παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει επισημάνσεις προς τις προηγούμενες διοικήσεις ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και θα μπορούσαν να βοηθηθούν με τη συμμετοχή τους σε αυτά. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι ούτως ώστε να υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής ειδικά στους οικονομικά ασθενέστερους υπαλλήλους;

 

Θέματα Αξιοποίησης Περιουσίας ΠΚ

1.    Κατά τη θητεία της απερχόμενης Πρυτανείας, άλλαξε το καταστατικό της Εταιρίας Αξιοποίησης σε μεγάλο βαθμό. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει ή πιστεύετε ότι πρέπει να αναζητηθεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας; Καθώς, υπήρξαν μεγάλες διαφωνίες και πολλές φορές και δημοσιεύματα για αδιαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, προτίθεστε να ζητήσετε ενδελεχή έλεγχο των πεπραγμένων της για να διαπιστωθεί αν ισχύει κάτι τέτοιο;

2.    Ποια η γνώμη σας για την πρόσφατη υπογραφή ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας του Πολυτεχνείο με το ΜΑΙΧ για το Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας καθώς και με την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας του; Η απερχόμενη Πρυτανεία δεσμεύτηκε ότι εφόσον βρεθεί χρηματοδότηση ή έσοδα θα προκηρυχθούν θέσεις εργασίας, στις οποίες μπορούν να αιτηθούν και οι υπάλληλοι του Πάρκου, στους οποίους δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις εργασίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την άντληση χρηματοδότησης για το Πάρκο και για τον τρόπο λειτουργίας τους; Προτίθεστε να λάβετε μέτρα για την αποκατάστασή του και την αναβαθμισμένη λειτουργία του από το ίδιο το Πολυτεχνείο Κρήτης; Τι γνώμη έχετε για τη μη ανανέωση της σύμβασης του προσωπικού του;

3.    Πάγιο αίτημα αρκετών χρόνων αποτελεί η δημιουργία παιδικού σταθμού για τα παιδιά των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών του ΠΚ, αν όχι δωρεάν, με συμβολικό αντίτιμο. Δεδομένου ότι έχει ενεργοποιηθεί πλέον πλήρως η Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας μπορεί κάλλιστα ένα τέτοιο εγχείρημα να υλοποιηθεί. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα αυτό;

4.     Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια λειτουργούν, μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, με μεγάλη επιτυχία, τμήματα καλοκαιρινή απασχόλησης παιδιών στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Παρόμοια τμήματα λειτουργούν και στο ΕΜΠ, όπου όμως τα παιδιά των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών του ΠΚ συμμετέχουν δωρεάν. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο στο Ίδρυμά μας, δηλαδή τα παιδιά των υπαλλήλων του ΠΚ να συμμετέχουν δωρεάν;

5.     Όπως είναι γνωστό, όλες οι κατηγορίες υπαλλήλων του Ιδρύματος και τα μέλη της οικογένειάς τους, μπορούν να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες που οργανώνονται από το ΠΚ πληρώνοντας μια μειωμένη μηνιαία συνδρομή. Η μείωση αυτή είναι κατά 5€ σε σχέση με τους συμμετέχοντες εκτός ΠΚ. Πιστεύετε ότι αυτό το κόστος συνδρομής πρέπει και μπορεί να μειωθεί δραστικά για τα μέλη του ΠΚ (παράδειγμα μια μείωση της τάξης του 50%);

6.    Με τον τρόπο αξιοποίησης των «Αθλητικών εγκαταστάσεων» είναι πολύ πιθανή η ελαχιστοποίηση της προσφορά τους προς τους φοιτητές και τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς για οποιαδήποτε δραστηριότητα καλούνται να καταβάλλουν συνδρομή ή μίσθωμα. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς αυτό;

7.    Μερίδα φοιτητών πρόσφατα ανάρτησε καταγγελίες και έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στη Σύγκλητο, όπου και μοιράστηκαν στα μέλη της σχετικά κείμενα, που αφορούσαν, σύμφωνα με τους ίδιους, σημαντικά θέματα αδιαφανούς λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων από την Εταιρεία Αξιοποίησης του ΠΚ. Σκοπεύετε να διερευνήσετε τις εν λόγω καταγγελίες ούτως ώστε να δείτε αν αληθεύουν;

8.    Είναι γεγονός ότι, παρόλο που υπάρχει ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου, τόσα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι. Η απερχόμενη Πρυτανεία και η Σύγκλητος αποφάσισαν τη χρήση του κτιρίου της Γαλλικής Σχολής ως μουσείο και παράλληλα τη χρήση δύο αιθουσών ως συνεδριακό κέντρο. Το ΔΣ του Συλλόγου έκανε παρέμβαση στη Σύγκλητο, αποστέλλοντας συγκεκριμένη πρόταση που αφορά τη χρήση του κτιρίου με πρωταρχική χρήση ως Συνεδριακό Κέντρο και δευτερευόντως ως μουσείο . Όσον αφορά τη χρήση του εν λόγω κτιρίου ποια είναι η άποψη σας; Συμφωνείτε με τις θέσεις της απερχόμενης Πρυτανείας για τη δημιουργία μουσείου;

9.    Το κτίριο Παπαδόπετρου δυστυχώς έχει μείνει αναξιοποίητο εδώ και αρκετά χρόνια. Από το ΠΔΕ έχουν δοθεί χρήματα για την επισκευή του και την ανακαίνισή του, τα οποία, από όσο γνωρίζουμε και έγιναν. Ενώ λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα εδώ και αρκετό καιρό να αξιοποιηθεί, δίδοντας σημαντικά έσοδα στο Ίδρυμα, δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει καμία ενέργεια. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το χώρο αυτό;

10.Προτίθεστε ως νέα Διοίκηση του Ιδρύματος να προβείτε σε ουσιαστικές ενέργειες για τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου σε συνεργασία με φορέα που θα είναι σε θέση να αναλάβει τα έξοδα εφόσον το ίδιο το ΠΚ δεν μπορεί να τα διαθέσει; Έχετε σκεφτεί κάποιο συγκεκριμένο πλάνο γι’αυτό;

11.Σας βρίσκουν σύμφωνους οι ενέργειες του ΔΣ της Εταιρίας Αξιοποίησης για τα Κτήρια της Μεραρχίας και η χρήση των ιστορικού χαρακτήρα κτηρίων της Μεραρχίας ως ξενοδοχείου; Θα τηρήσετε το πρόγραμμα του ΔΣ για τη παραχώρηση των ιστορικού χαρακτήρα κτηρίων της Μεραρχίας για την ίδρυση ξενοδοχείου στο Λόφο Καστέλι;

 

Θέματα καθημερινής λειτουργίας του Ιδρύματος

1.    Παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα στην καθαριότητα των γραφείων των υπαλλήλων (συχνότητα καθαρισμού, ποιότητα εργασίας) καθώς οι όροι της σύμβασης είναι ανεδαφικοί όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων καθαριότητας για την έκταση που καλούνται να καλύπτουν καθημερινά. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;

2.    Η απερχόμενη Πρυτανεία δημοπράτησε και ήδη κατασκευάζονται νέες Φοιτητικές Εστίες στο Ίδρυμα, που θα είναι σύντομα έτοιμες. Δυστυχώς ,η μοναδική Εστία που υπάρχει τώρα έχει τεράστια προβλήματα, καθώς είναι αρκετά παλιά και με ελάχιστη λειτουργικότητα όσον αφορά κυρίως τη διαχείρισή της. Μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τη ανάγκη άμεσων επισκευών (υδραυλικά, κτιριακά, ηλεκτρολογικά) και η έλλειψη σταθερού Επόπτη που θα επιβλέπει τη λειτουργία της (κάτι που γινόταν με πολύ μεγάλη επιτυχία στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της επί 24ώρου βάσεως). Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των Εστιών συνολικά, καθώς αποτελούν έναν πολύ σημαντικό χώρο για την Πολυτεχνειακή Κοινότητα. Συμφωνείτε με τη γνώμη αυτή; Έχετε σκεφτεί ποιο θα είναι το μοντέλο λειτουργίας των νέων Εστιών;

3.    Αρκετές φορές στο παρελθόν ο Σύλλογός μας έχει κάνει προτάσεις για την δημιουργία στεγάστρων για την προστασία των αυτοκινήτων στα πάρκινγκ που δεν είναι στεγαζόμενα. Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει κάτι. Είναι σημαντικό θέμα, καθώς αρκετοί από τους υπαλλήλους έχουν γραφεία σε χώρους που δεν διαθέτουν στεγαζόμενα πάρκινγκ και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα Χανιά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε τις σημαντικές φθορές που προκαλούνται στα αυτοκίνητα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ καλές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και με μικρό κόστος, αρκεί να υπάρξει η βούληση από τη Διοίκηση. Τι προτίθεστε να κάνετε για το πρόβλημα αυτό;

4.    Αίτημα αρκετών συναδέλφων είναι η ανέγερση ενός παρεκκλησίου στο χώρο του Πολυτεχνείου, το οποίο ήταν και πάγιο αίτημα της Μητρόπολης. Προτίθεστε να υλοποιήσετε άμεσα το εν λόγω αίτημα σε συνεργασία με τη Μητρόπολη;

5.    Οι τουαλέτες κοινής χρήσης καθώς και αρκετοί κοινόχρηστοι χώροι είναι σε κατάσταση απαράδεκτη. Ειδικά οι τουαλέτες των ΑΡΧΕ (Αρχικών Εγκαταστάσεων – Καφέ κτίρια), τις οποίες επισκέπτονται φοιτητές αλλά και προσωπικό είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, τόσο λειτουργικά όσο και από πλευράς καθαριότητας. Τη στιγμή που θέλουμε να προσελκύσουμε φοιτητές είναι απαραίτητο να προσέχουμε ειδικά τους δημόσιους χώρους και την καθαριότητα γιατί είναι από τις  πρώτες εικόνες που βλέπει κάποιος που επισκέπτεται το Ίδρυμα. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα αυτό;

6.    Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την εγκατάλειψη αδέσποτων στους χώρους του Πολυτεχνείου, επιθετικότητα σε μικρότερα συνοδευόμενα σκυλιά και εισβολές ακόμα και σε αίθουσες διδασκαλίας, είσοδος κυνηγών για εκπαίδευση, επιθέσεις σε μέλη της Πολυτεχνειούπολης. Το θέμα έχει απασχολήσει τις προηγούμενες Διοικήσεις αλλά δεν έχει λυθεί. Τι προτίθεστε να κάνετε για το θέμα αυτό;

 

Λοιπά Θέματα

1.    Εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης και αρκετά μέλη ΔΕΠ φέρνουν τα ερευνητικά τους προγράμματα εκεί και όχι στον ΕΛΚΕ γεγονός που ενδεχομένως να στερεί έσοδα στο ΠΚ. Το ποσοστό παρακράτησης για τη διαχείριση των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το εν λόγω Ινστιτούτο είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του ΕΛΚΕ. Το ποσοστό αυτό χρησιμοποιείται από τον ΕΛΚΕ για την αυτοχρηματoδότηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Ιδρύματος καθώς και χρηματοδότηση κάλυψης των λειτουργικών αναγκών του. Το αντίστοιχο ποσοστό που παρακρατείται από το Ινστιτούτο χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο; Αν όχι, σημαίνει ότι το Πολυτεχνείο στερείται σημαντικών εσόδων. Προτίθεστε να διερευνήσετε αν όντως ισχύει αυτό; Επίσης, σκοπεύετε να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του Ινστιτούτου με γνώμονα το όφελος του Ιδρύματος; Τι θα πράξετε ως Διοίκηση του Ιδρύματος για να το αλλάξετε αυτό;

2.    To “TUC INNOVATION HOUSE/ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ” έχει ιδρυθεί από την απερχόμενη πρυτανική αρχή αλλά δεν έχει περάσει από Σύγκλητο ή δημόσια συζήτηση με αποτέλεσμα πολύ λίγα πράγματα να είναι γνωστά ευρέως. Συνδέστε την έννοια του δημόσιου πανεπιστημίου με τις στοχεύσεις του “Σπιτιού της Καινοτομίας”, μιας εταιρείας spin off εντός του ΠΚ, τη διασύνδεσή του με την Εταιρεία Αξιοποίησης και το νεοσύστατο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΜΠΔ και ενημερώστε μας για το επιδιωκόμενο νομικό πλαίσιο, διοίκηση, στελέχωση, δραστηριότητες και οφέλη για το ΠΚ.

3.    Υποστηρίζετε την έννοια του Δημόσιου Πανεπιστημίου; Τι σημαίνει για εσάς Βιώσιμο Οικονομικά Δημόσιο Πανεπιστήμιο;