Ο Σύλλογος

O Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε στα Χανιά στις 14 Οκτωβρίου 1985.

Σήμερα έχει 85 μέλη.