Ερωτήματα προς τους υποψηφίους Πρυτάνεις για την ανοιχτή ακρόαση 19 Μαρτίου 2013, 2μμ

 Το ΔΣ όρισε 5 ερωτήματα προς τους Υποψήφιους Πρυτάνεις, καθηγ. Βασίλη Διγαλάκη και καθηγ. Ιωάννη Σαριδάκη, για την ανοικτή ακρόαση 19 Μαρτίου 2013, 2μμ

 Ερωτήσεις Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων προς τους Υποψηφίους Πρυτάνεις

1.             Αξιολογήσεις και εφεδρεία προσωπικού

Το φλέγον ζήτημα ανάμεσα στου διοικητικούς υπαλλήλους είναι οι μετακινήσεις και η εφεδρεία προσωπικού. Ποια είναι η θέση σας και θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία των υπαλλήλων του Πολυτεχνείου;

2.            Μετακινήσεις Υπαλλήλων μεταξύ των Διευθύνσεων του Ιδρύματος

 Διαχρονικά έχουν γίνει μετακινήσεις διοικητικών υπαλλήλων μεταξύ των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Θεωρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει με ασαφή κριτήρια,  δημιουργώντας  εργασιακή  ανασφάλεια στους υπαλλήλους. Πως θα διαχειριστείτε τις πιθανές μελλοντικές μετακινήσεις υπαλλήλων εντός του ιδρύματος;

3.            Συγχώνευση Διοικητικών μονάδων, βάσει του νέου νόμου

 Υπάρχει σκέψη για αναθεώρηση του οργανογράμματος του Πολυτεχνείου, ειδικά λόγω των προβλέψεων του νόμου για συγχώνευση διοικητικών μονάδων κατά 30%;

4.            Αναγνώριση έργου εργαστηριακών υπαλλήλων

 Οι περισσότεροι υπάλληλοι που προσφέρουν εργαστηριακό έργο στο Πολυτεχνείο είναι σε καθεστώς διοικητικού υπαλλήλου με τυπικές αρμοδιότητες πολύ διαφορετικές από αυτό που στην πραγματικότητα κάνουν. Τι προτίθεστε να κάνετε για αυτό;

5.            Μεταφορά υπηρεσιών

Υπάρχει σκέψη για μεταφορά των υπηρεσιών που στεγάζονται στην μεραρχία στην Πολυτεχνειούπολη; Τι σκοπεύετε να κάνετε με το κτήριο Παπαδόπετρου.

 

Προγραμματισμένη Συνάντηση ΔΣ με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:30πμ-12:30μμ.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για γνωριμία των μελών του ΔΣ με τη Διοίκηση και την ενημέρωση στα παρακάτω θέματα:


 1. Το μέλλον του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Προσωπικού του σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο του Υπουργού Παιδείας

2. Αξιολογήσεις και εφεδρεία προσωπικού

3. Μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ των Διευθύνσεων του Ιδρύματος

4. Εργαστηριακό προσωπικό, καθεστώς εργασίας τους και αναγνώριση του έργου τους

5. Σύνταξη και θέσπιση νέου Οργανισμού του Ιδρύματος, συμμετοχή των Διοικητικών Υπαλλήλων στην αντίστοιχη διαδικασία και θέματα που σχετίζονται άμεσα με αυτόν (ΙΔΑΧ κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού σε θέση ΕΔΙΠ, συμβάσεις προσωπικού με ΕΛΚΕ και δυσκολίες που υπάρχουν με το πλαφόν και όριο ενεργών προγραμμάτων, λοιπά θέματα Διοικητικών Υπαλλήλων)

6. Συγχώνευση Διοικητικών μονάδων, βάσει του νέου νόμου

Προγραμματισμένη Συνάντηση ΔΣ με τις Πρυτανικές Αρχές του Πολυτεχνείου Κρήτης, 26 Ιουλίου 2012, 11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

 

 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για γνωριμία των νέων μελών του ΔΣ με τη Διοίκηση του Ιδρύματος και την ενημέρωση στα παρακάτω θέματα που αφορούν τα μέλη του συλλόγου:

  1. Προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος και του ΕΛΚΕ

  2. Θέμα εκλογών για την Διοίκηση του Ιδρύματος, βάσει του νέου νόμου.

  3. Σύνταξη και θέσπιση νέου Οργανισμού του Ιδρύματος – συμμετοχή των Διοικητικών Υπαλλήλων στην αντίστοιχη διαδικασία

  4. Συγχώνευση Διοικητικών μονάδων, βάσει του νέου νόμου

  5.  Μετακινήσεις Υπαλλήλων μεταξύ των Διευθύνσεων του Ιδρύματος

  6. Οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ

  7.  Εργαστηριακοί ΙΔΑΧ, καθεστώς εργασίας τους και αναγνώριση του έργου τους

  8. Ενημέρωση της Πρυτανείας για το περιστατικό άσχημης συμπεριφοράς μερίδας φοιτητών προς υπάλληλο του Μηχανογραφικού Κέντρου.

  9. Έγκαιρη ενημέρωση ΔΣ στα θέματα της Συγκλήτου