40ο ΔΣ, 16 Ιανουαρίου 2017

39ο ΔΣ, 25 Νοεμβρίου 2016

38ο ΔΣ, 3 Νοεμβρίου 2016 (Συγκρότηση σε σώμα)

37ο ΔΣ, 17 Μαρτίου 2016

36ο ΔΣ, 14 Ιανουαρίου 2016

35ο ΔΣ, 3 Νοεμβρίου 2015

34ο ΔΣ, 15 Οκτωβρίου 2015 (Συγκρότηση σε σώμα)

33ο ΔΣ, 10 Φεβρουαρίου 2015

32ο ΔΣ, 22 Σεπτεμβρίου 2014

31ο ΔΣ, 19 Σεπτεμβρίου 2014

30ο ΔΣ, 11 Ιουλίου 2014

Πράξη Συγκρότησης Σώματος (9-7-2014)

29ο ΔΣ, 18 Ιουνίου 2014, 14:00-15:00

28ο ΔΣ, 13 Φεβρουαρίου 2013

27ο ΔΣ, 18 Δεκεμβρίου 2013

26o ΔΣ, 10 Δεκεμβρίου 2013

25ο ΔΣ, 1 Οκτωβρίου 2013

24ο ΔΣ, 27 Σεπτεμβρίου 2013, 14:00-15:00

23ο ΔΣ, 3 Σεπτεμβρίου 2013, 13:00-15:00

22ο ΔΣ, 29 Αυγούστου 2013, 13:00-15:00

21ο ΔΣ (ανοικτό), 19 Ιουλίου 2013, 13:30-15:30

                Συνεδρίασε το ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά, στο κτίριο Πρυτανείας του Ιδρύματος, καλώντας όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση αυτή.

Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός - Οργανισμός Πολυτεχνείου Κρήτης

Συζητήθηκε η πορεία της μελέτης και σύνταξης του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος από την αρμόδια ομάδα εργασίας που έχει οριστεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. Το Δ.Σ πρότεινε τη σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενης από μέλη του Συλλόγου, η οποία θα βρίσκεται σε επαφή με την προαναφερθείσα ομάδα και θα συμμετέχει στη διαδικασία μελέτης του νέου Οργανισμού. Απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα στα μέλη του Συλλόγου να δηλώσουν επιθυμία συμμετοχής στην ομάδα αυτή.

 

20ο ΔΣ, 1 Ιουλίου 2013, 9:30-11:00πμ

            Συνεδρίασε το ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά, στο κτίριο Πρυτανείας του Ιδρύματος.

Παρόντες:
Μελετίου Αριστείδης
Κωνσταντακάκη Ελένη
Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα
Ψαρράς Θεμιστοκλής
Μαλανδράκη Γαλάτεια

 Θέματα:

1.      Συνδρομές μελών του Συλλόγου.

2.      Εσωτερικός κανονισμός-Οργανόγραμμα Πολυτεχνείου Κρήτης.

3.      Ορισμός συνάντησης με την Πρυτανεία του Ιδρύματος.

4.      Εκπροσώπηση του Συλλόγου στην Τράπεζα. 


Θέμα 1ο : Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη του την απόφαση προγενέστερης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα η συνδρομή των μελών του Συλλόγου να ανέρχεται στο 1€ μηνιαίως.

Θέμα 2ο : Το ΔΣ συζήτησε το θέμα του νέου εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος. Το νέο ΔΣ ενημερώθηκε για τις σχετικές θέσεις και τις κινήσεις του προηγούμενου ΔΣ από τον απερχόμενο και νυν πρόεδρο κ. Μελετίου και αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει εκπρόσωπος του στη συζήτηση με την ομάδα που εξετάζει τον κανονισμό την Τετάρτη 3/7/2013.

Θέμα 3ο : Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αιτηθεί από την Πρυτανεία συνάντηση της με το νέο ΔΣ του Συλλόγου, με σκοπό τη συζήτηση και την υποβολή προτάσεων σχετικά με το νέο εσωτερικό κανονισμό / οργανόγραμμα του Ιδρύματος.

Θέμα 4ο : Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι ο Πρόεδρος κ. Μελετίου Αριστείδης και ο Ταμίας κ. Ψαρράς Θεμιστοκλής μπορούν ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού να διαχειρίζονται το λογαριασμό του Συλλόγου με αριθμό IBAN GR 320690 0150 0000 0016 0467 001 της Τράπεζας Χανίων.

 

19ο ΔΣ, 1 Ιουλίου 2013, 9:00-9:30πμ (Συγκρότηση σε σώμα)

Θέμα:  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

            Συνεδρίασε στα Χανιά, στο κτίριο Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης το ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Παρόντες:
Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα
Κωνσταντακάκη Ελένη
Μαλανδράκη Γαλάτεια
Μελετίου Αριστείδης
Ψαρράς Θεμιστοκλής

Έπειτα από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση του ΔΣ σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:                        Μελετίου Αριστείδης

Αντιπρόεδρος:                  Κωνσταντακάκη Ελένη

Γενικός Γραμματέας:        Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα

Ταμίας:                             Ψαρράς Θεμιστοκλής

Ειδικός Γραμματέας:         Μαλανδράκη Γαλάτεια

 

 18ο ΔΣ, 22 Απριλίου 2013, 1:30-3:00μμ

Θέματα:

- Συζήτηση σχετικά με υπόμνημα που αφορά στο θέμα "Επιστημονικό Εργαστηριακό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ και νέος Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός Πολυτεχνείου Κρήτης", και περιλαμβάνει προτάσεις για τοποθέτηση υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε εργαστηριακές θέσεις στο πλαίσιο του υπό σύσταση Οργανισμού του Ιδρύματος. Το υπόμνημα στάλθηκε με e-mail από τον κ. Φώτη Καζάση προς το ΔΣ, εκ μέρους 27 μελών του συλλόγου μας, μαζί με αίτημα για συνάντηση με τη Διοίκηση του Ιδρύματος που να αφορά αποκλειστικά στο θέμα του υπομνήματος και σε αυτή να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι των μελών. Αυτό, συμβαδίζει με αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιστημονικού Εργαστηριακού Προσωπικού Αορίστου Χρόνου των Α.Ε.Ι. (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Π.Α.Χ.-Α.Ε.Ι.) που υποστηρίζει την τροπολογία ένταξης εργαστηριακών ΙΔΑΧ σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ.

Παρόντες:
Α. Μελετίου
Ε. Σωτηριάδης
Ι. Κανάκης
Γ. Κρητικάκης
Φ. Καζάσης (εκτός ΔΣ)

Απόντες:
Κ. Παπαδημητρίου
Β. Γαγάνης
 

17ο ΔΣ, 19 Μαρτίου 2013, 10-11:30πμ

Θέματα:
- Συζήτηση θέσης ΔΣ σε αίτημα του κ. Μανόλη Ντουντουνάκη (με τηλ. επικοινωνία) προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου, για συμμετοχή σε διοργάνωση ημερίδας από σύλλογο μεταπτυχιακών, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ, με στόχο την ενημέρωση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας επί του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

- Ορισμός ερωτημάτων σχετικά με θέματα των μελών του Συλλόγου, για την ανοιχτή ακρόαση των υποψηφίων Πρυτάνεων (19 Μαρτίου 2013, 2μμ). Τα ερωτήματα αφορούν της θέσεις των υποψηφίων Πρυτάνεων σε α)αξιολογήσεις και εφεδρεία προσωπικού, β)μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ διευθύνσεων του Πολυτεχνείου,  γ)συγχώνευση διοικητικών μονάδων βάσει του νέου νόμου, δ)αναγνώριση έργου εργαστηριακών υπαλλήλων, και ε)μεταφορά υπηρεσιών προς την Πολυτεχνειούπολη.

- Εκλογοαπολογιστική: ορισμός ημερομηνιών για ΓΣ (κανονικές και εξ' αναβολής).


16ο ΔΣ, 7 Μαρτίου 2013, 2:30-3:30μμ

Θέματα:

- Θέση εκπροσώπου στη Σύγκλητο σχετικά με το σχέδιο αλλαγής του Γενικού Τμήματος ενόψει της κατάργησης που ζητείται από το Υπουργείο. Πριν το ΔΣ, τα μέλη μελέτησαν την πρόταση μετεξέλιξης του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Σχολή Επιστήμης Μηχανικών.


15ο ΔΣ, 13 Φεβρουαρίου 2013, 8:30πμ-10:45πμ

Θέματα:

-Συζήτηση επί της θέσπισης του Οργανισμού - συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού στη διαδικασία θέσπισης και επί προβλημάτων του συλλόγου για ενημέρωση προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης κ. Δ. Τσιχριτζή σε επικείμενη συνάντηση με το ΔΣ.

 

14ο ΔΣ, 8 Ιανουαρίου 2013, 2:00μμ-3:00μμ

Θέματα:

- Ενέργειες εν όψει επικείμενου Συνεδρίου Παν/νιας Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού ΑΕΙ. Συγκεκριμένα: Απόφαση για το αν θα προχωρήσουμε σε οικονομική τακτοποίηση και αν θα συμμετέχουμε στις αρχαιρεσίες.

 

 13ο ΔΣ (έκτακτο), 17 Δεκεμβρίου 2012, 3:30μμ-4:30μμ

Θέματα:
- Εκλογή εκπροσώπου στο Συμβούλιο Διοίκησης (προγραμματισμός ημερομηνίας εκλογών, ορισμός εφορευτικής επιτροπής)

 

12ο ΔΣ (έκτακτο), 10 Δεκεμβρίου 2012, 2:30μμ-3:30μμ

Θέματα:
- Συζήτηση επί της επιστολής Υπουργείου προς ΠΚ για καταγραφή των αναγκών του ΠΚ σε προσωπικό ΔΕ, ώστε να απορροφηθούν στο ΠΚ ΙΔΑΧ από άλλους φορείς, για τους οποίους έχει ζητηθεί να βγουν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με Νόμο Υπ’ Αριθ. 4093/2012


11ο ΔΣ (έκτακτο), 19 Νοεμβρίου 2012, 2μμ-3μμ

Θέματα:
- Ενέργειες συλλόγου για την ανακοίνωση παραίτησης των Πρυτανικών Αρχών του ΠΚ, Παρασκευή 16/11/2012

 

10ο ΔΣ (έκτακτο), 12 Νοεμβρίου 2012, 12μμ-1:30μμ

Θέματα:
- Απολύσεις υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα: «Κατάργηση Ειδικοτήτων και Θέσεων» του ψηφισθέντα Νόμου Υπ’ Αριθ. 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016).
- Ενημέρωση από τη Διοίκηση του ΠΚ σχετικά με το νόμο, ποιοι επηρεάζονται στο ΠΚ, στα ΑΕΙ και γενικά στο δημόσιο τομέα.
- Προτάσεις και κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας και στήριξή τους από το ΔΣ συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του ΠΚ.
- Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΠΚ σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.


9ο ΔΣ (έκτακτο), 5 Νοεμβρίου 2012, 9πμ-10πμ

Θέμα:
- Απεργιακές κινητοποιήσεις εν όψει ψηφίσματος στη Βουλή για τα νέα μέτρα του μνημονίου που βρίσκονται ύπο ψήφιση στη Βουλή. Απόφαση για συμμετοχή ή όχι του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΠΚ.

 

8o ΔΣ (έκτακτο), 24 Οκτωβρίου 2012, 1:30μμ-2:30μμ

Θέμα:
- Νόμος για αντιστοίχιση ειδικοτήτων των ΙΔΑΧ με Μονίμων. Φ.908/71080/Η/24-6-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, 19/9-3-2011 ΠΔ (ΦΕΚ 51 τ. Α’ 14-3-2011), σχετικά με όρους και προϋποθέσεις για επιλογή προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  Βήματα για έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από το αρμόδιο όργανο.

 

7ο ΔΣ (έκτακτο), 27 Σεπτεμβρίου 2012, 12:15μμ-1:00μμ

Θέματα:
- Στάση απέναντι στην Ομοσπονδία σχετικά με το επικείμενο Συνέδριο και την οικονομική τακτοποίηση του συλλόγου
- Στάση απέναντι στις επικείμενες εκλογές του Συμβουλίου Διοίκησης

 

6o ΔΣ, 25 Ιουλίου 2012, 1:30μμ-2:30μμ
Θέματα:
- Συζήτηση επί των θεμάτων της επικείμενης συνάντησης με τις Πρυτανικές αρχές (προγραμματίστηκε για την 26η Ιουλίου)
- Συζήτηση για το αν συμφωνεί το ΔΣ με το ύψος των εξόδων καθώς και τον χώρο όπου προγραμματίζεται να γίνει το συνέδριο της Ομοσπονδίας.

 

5o ΔΣ, 27 Ιουνίου 2012, 1:30μμ-3:30μμ

Θέματα
- Συνάντηση με Πρυτανικές αρχές, πιθανές ημερομηνίες και θέματα
- Σχέση συλλόγου με τους υπόλοιπους συλλόγους του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ)
- Οργανικές θέσεις για ΙΔΑΧ
- Αποφάσεις Συγκλήτου, Συζήτηση στο ΔΣ και ενημέρωση συλλόγου

 

4ο ΔΣ, 13 Ιουνίου 2012, 1.30 μ.μ. - 3.00 μ.μ. 

Θέματα: 

- Οικονομική στήριξη για το παιδάκι του Δημοτικού Σχολίου Γερανίου. Συμμετοχή μελών του συλλόγου 

 - Απολογισμός, Οικονομικά συλλόγου, Συζήτηση για συνδρομή στην Ομοσπονδία 

 - Μετακινήσεις υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους, Χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, Χρηματοδότηση μετακινήσεων 

  

3ο ΔΣ, 23 Μαίου 2012, 1μμ-4μμ

Θέματα:

  - Υποστήριξη εκδήλωσης 6ης Ιουνίου 2012 στο πάρκο χλωρίδας και πανίδας, παράσταση Καραγκιόζη με οικονομική στήριξη από το ταμείο του συλλόγου διοικητικού προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης

  - Συνάντηση και ορισμός θεμάτων συνάντησης με τη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 - Περιορισμένη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στα κοινά

   

2ο ΔΣ, 9 Μαίου 2012, 1μμ-3μμ 

Θέματα: 

- Αμοιβή δικηγόρου που απασχολήθηκε με πρόβλημα μέλους του συλλόγου

- Αξιολόγηση υπαλλήλων, διευκρινίσεις στη φόρμα αξιολόγησης 

 

1ο ΔΣ, 26 Aπριλίου 2012, 2μμ-3μμ (έκτακτο) 

Θέματα: 

 - Αξιολόγηση υπαλλήλων, διευκρινίσεις στη φόρμα αξιολόγησης

 

Πρώτη συνάντηση εκλεγμένων μελών, 4 Απριλίου 12:30μμ-2:30μμ

Θέματα: 

 - Σύσταση ΔΣ (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας)